Kapat
Hesabım
Şifremi Unuttum
Sepetim-Ürün
Kapat

Ön Bilgilendirme Formu

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

 

  1. Konu

İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nun (“Form”) konusu, SATICI’NIN, ALICI’YA satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun – Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır. İşbu Form’u kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu ürünlerin satış bedelini ve varsa vergi gibi ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

 

  1. Satıcı Bilgileri

Unvanı             : ESPLANADE TESKTİL SANATYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Bundan sonra kısaca “Yes Flâneuse” ya da “SATICI” olarak anılacaktır)

Adresi              : Yenibosna Merkez Mahallesi Kavak Sk. No: 22 Bahçelievler/İstanbul

Mersis No        : 0380098974200001

Telefon             : 0(212) 503 10 11

E-posta            : info@yesflaneuse.com.tr

 

  1. Alıcı Bilgileri

Alıcı, Yes Flâneuse’ün internet adresi olan www.yesflaneuse.com alan kodlu internet sitesinden alışveriş yapan kişidir. Fatura ve iletişim bilgilerinde alıcının bildirdiği adres ve iletişim bilgileri esas alınır. (Bundan sonra kısaca “ALICI” olarak anılacaktır)

 

  1. Sözleşme Konusu Ürün Bilgileri
4.1. Sözleşme konusu ürünlerin bilgileri, teknik özellikleri ve nitelikleri, vergiler dahil satış bedeli gibi tüm temel özellikleri SATICI’ya ait internet sitesinde yer almaktadır.

 

4.2. Listelenen ve gerek internet sitesi gerekse de tanıtım broşüründe ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

 

4.3. Sözleşme konusu hizmetin tüm vergiler dahil satış fiyatı web sitesinde mevcuttur.

 

Ürün Açıklaması

Adet

Birim Fiyatı

Toplam Tutar

 

 

 

 

TOPLAM

 

4.4. Ödemeler, www.yesflaneuse.com sitesi üzerinden kredi kartı ile sanal pos üzerinden yapılacaktır. İlave masraflar çıkması durumunda işbu bedeller ALICI’ya fatura edilecektir.

 

  1. Genel Hükümler
5.1. ALICI Mesafeli Satış Sözleşmesinden evvel, SATICI’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu malın temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekline ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

5.2. SATICI, sözleşme konusu hizmeti eksiksiz ve sözleşmede belirtilen niteliklere uygun vermeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine ve standartlara uygun bir şekilde işin gereği olan bilgi ve belgeler ile işi doğruluk ve dürüstlük esasları dahilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

5.3. SATICI, sözleşme konusu ürünlerin sözleşmede belirtilen şekilde verilmesinin imkansızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getirmezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak ALICI’ya bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplan bedeli ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

5.4. ALICI, sözleşme konusu hizmeti almak için Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu bedelin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın sözleşme konusu ürünleri teslim etme yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

5.5. SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hava muhalefetleri, ulaşımın kesilmesi, yangın, deprem, sel baskını gibi mücbir sebepler nedeniyle sözleşme konusu malı ifa edemez ise, durumu ALICI’ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da malın süresinde verilmesini geciktirici sebebin ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini ALICI’dan talep etme hakkına sahiptir.

 

5.6. ALICI, sözleşmenin kurulduğu tarihten itibaren 14 (ondört) gün içerisinde cayma hakkı vardır. ALICI’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan yahut tek kullanımlık ürünlerde ambalajın açılmış olması halinde Yönetmelik gereği iadesi mümkün olmamaktadır. ALICI, cayma hakkını SATICI’ya yazılı olarak bildirmek şartıyla kullanabilir ve malı reddedebilir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar ALICI’ya aittir. ALICI, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder. Cayma bildirimi, işbu sözleşmenin 2. maddesinde belirtilen adrese, e-posta veya mektup yoluyla yapılacaktır.

 

5.7. İnternet sitesinde yer alan İade Koşulları işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasıdır. İade ve cayma hükümleri İade Koşulları ile birlikte değerlendirilecek ve talep konusu çözümlenecektir.

 

5.8. ALICI'nın cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan hizmetin çeşitli sebeplerle sunulamaması halinde, alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü aşağıda belirtilmiştir:

 

5.9. ALICI hizmeti kaç taksit ile aldıysa kullandığı kredi kartını veren Banka ALICI’ya geri ödemesini aynı şekilde taksitle yapmaktadır. ALICI’nın satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları, eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta bir (1) iade yansıyacak ve ALICI iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır. Kart ile alınmış malın iadesi durumunda SATICI, Banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği ALICI’ya nakit para ile ödeme yapamaz. SATICI, bir iade işlemi söz konusu olduğunda ilgili yazılım aracılığı ile iadesini yapacak olup, SATICI ilgili tutarı Bankaya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan yukarıda anlatmış olduğumuz prosedür gereğince ALICI’ya nakit olarak ödeme yapılamamaktadır. Kredi kartına iade, SATICI’nın Bankaya bedeli tek seferde ödemesinden sonra, Banka tarafından yukarıdaki prosedür çerçevesinde gerçekleştirilecektir. ALICI, bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini taahhüt eder.

 

Ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde ALICI, kartın kendi rızası dışında ve hukuka aykırı biçimde kullanıldığı gerekçesiyle ödeme işleminin iptal edilmesini talep edebilir. Bu halde, kartı çıkaran kuruluş itirazın kendisine bildirilmesinden itibaren 10 gün içinde ödeme tutarını ALICI’ya iade eder.

 

  1. Fatura Bilgileri

Ad, Soyad/Unvan       : 

Adres                           : 

Telefon                        : 

Eposta                         : 

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.